Апликација за упис ученика у Музичку школу "Стеван Мокрањац" - Краљево

Пријава

За полагање пријемног испита за основну музичку школу

Школска 2023/2024Женски: Мушки:

ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА

НАПОМЕНА: Уносом ЈМБГ-а родитеља није потребно достављати извод из матичне књиге

ПОДАЦИ О ПРИЈЕМНОМ

Изаберите школу за коју предајте пријаву